OJ OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Rukovoditeljica

Ljiljana Ćaleta Car, dipl. iur.
Tel +385 22 213 065
Fax +385 22 212 133
e-mail opci@lukasibenik.hr
GSM +385 99 266 0433

 

Upravljanje kvalitetom

Zoran Radić, dipl. ing.
Tel +385 22 337 989
Fax +385 22 337 985
e-mail zoran.radic@lukasibenik.hr
GSM +385 99 3376 203