Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

L12R

NAMJENA
Prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Gaz obale Rogač I 10 m

Gaz obale Rogač II 9,5 m

Gaz obale Rogač III 9 m

Dužina obale Rogač I i II 200 m

Broj vezova – 3

SKLADIŠNI KAPACITETI
Veličina otvorenog skladišta sa betoniranim površinama 20 000 m2
Kapacitet ukrcaj/iskrcaj – dvije portalne dizalice (5 tona nosivosti) i mobilna dizalica

REFERENTNI TERETI

Glina , AL-blokovi , kameni agregat , građevinski materijal, drvo, gipskartonske ploče, pontoni, vapno, elementi vjetroagregata, željezo, cijevi, rezanci šećerne repe, palete, big bags

KOLOSIJECI
Koriste se kolosijeci R1 i R2 , svaki u dužini od 400 m na samoj obali Rogač