Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

L12R

NAMJENA
Prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Dužina obale Rogač I 10 m

Dubina obale Rogač II 7-8 m

Dubina obale Rogač III 5-6 m

Broj vezova – 3

SKLADIŠNI KAPACITETI
veličina otvorenog skladišta sa betoniranim površinama
20 000 m2
Kapacitet ukrcaj/iskrcaj – tri portalne dizalice 
( 5 tona nosivosti ) i dvije mosne dizalice ( 7 tona nosivosti)
mogućnost rada dizalica  grabilicom ili kukom 

REFERENTNI TERETI

Glina , AL-blokovi , kameni agregat , građevinski materijal, drvo, gipskartonske ploče, pontoni, vapno, elementi vjetroagregata, željezo, cijevi, rezanci šećerne repe, palete, big bags

KOLOSIJECI
Koriste se kolosijeci R1 i R2 , svaki u dužini od 400 m na samoj obali Rogač