Terminal za prekrcaj rasutih tereta – IZVOZ

L12R

KAPACITET TERMINALA

400 000 T/god.
Dužina obale Rogač I vez 250 m
Dubina obale 10 m
Veličina broda 30 000 DWT
Kapacitet ukrcaja 150 T/h
Zglobni transporteri kom 3 za brodove do 5000 tona
Mobilna dizalica 64T
Transportni sustav-pokretni transporteri kapacitet 200T/h
Skladišni kapacitet 2×2500 m2 -ravni pod

REFERENTNI TERETI
KAN, UREA, NPK, žitarice, rude

ISKRCAJ VAGONA

Iskrcajne rampe za TAD-S vagone sa bočnim otvorima 
Kapacitet – 150 T/h po liniji

ŽELJEZNIČKI KOLOSIJECI
Za potrebe terminala koriste se kolosijeci R3/R4 i D1