UPRAVA

Marinko Ivanović, direktor

tel.     + 385 22 213 036

fax:     + 385 22 212 133

 marinko.ivanovic@lukasibenik.hr

OJ KOMERCIJALA

Marijan Bilić, rukovoditelj

GSM + 385 99 3376 306

tel.     + 385 22 213 033

fax:     + 385 22 212 133

 komercijala@lukasibenik.hr

OJ OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Ljiljana Ćaleta Car, rukovoditeljica

tel.     + 385 22 213 071

fax:     + 385 22 212 133

 opci@lukasibenik.hr

OJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

Antonija Madžar, rukovoditeljica

GSM +385 99 261 5989

tel.     + 385 22 213 033

fax:     + 385 22 212 133

 antonija.madzar@lukasibenik.hr

OJ PREKRCAJ

Jerko Stegić, zamjenik rukovoditelja

tel.     + 385 22 332 389

fax:     + 385 22 212 133

 jerko.stegic@lukasibenik.hr

OJ ODRŽAVANJE

Miro Lozić, rukovoditelj

tel.     + 385 22 337 220

fax:     + 385 22 212 133

 tehnicki@lukasibenik.hr


 

OTPREMNIŠTVO

Davor Škugor, rukovoditelj

GSM + 385 91 2213 020

 otpremnistvo@lukasibenik.hr

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Zoran Radić, voditelj

 zoran.radic@lukasibenik.hr