UPRAVA

Marijan Bilić, direktor

tel.     + 385 22 213 036

fax:     + 385 22 212 133

 marijan.bilic@lukasibenik.hr

 

 

OJ OPERATIVNO-KOMERCIJALNI POSLOVI

Marijan Bilić, rukovoditelj

GSM + 385 99 3376 306

tel.     + 385 22 213 033

fax:     + 385 22 212 133

 komercijala@lukasibenik.hr

 

OJ OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Ljiljana Ćaleta Car, rukovoditeljica

GSM + 385 99 266 0433

tel.     + 385 22 213 071

fax:     + 385 22 212 133

 opci@lukasibenik.hr

 

OJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

Antonija Madžar, rukovoditeljica

GSM +385 99 261 5989

tel.     + 385 22 213 033

fax:     + 385 22 212 133

 antonija.madzar@lukasibenik.hr

 

OJ PREKRCAJ

Josip Skelin, rukovoditelj

GSM +385 99 337 6302

tel.     + 385 22 332 389

fax:     + 385 22 212 133

 josip.skelin@lukasibenik.hr

 

OJ ODRŽAVANJE

Miro Lozić, rukovoditelj

GSM +385 99 337 6301

tel.     + 385 22 337 220

fax:     + 385 22 212 133

 tehnicki@lukasibenik.hr


 

OTPREMNIŠTVO

Davor Škugor, rukovoditelj

GSM + 385 91 2213 020

 otpremnistvo@lukasibenik.hr

 

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Miro Lambaša,  Stručnjak-specijalist zaštite okoliša,

zaštita i spašavanje, obrana i osiguranje objekata,

voditelj sustava upravljanja kvalitetom

GSM +385 91 221 3026

miro.lambasa@lukasibenik.hr