USLUGE TERMINALA

LUKA ŠIBENIK pruža kompletnu uslugu pri prekrcaju i skladištenju rasutih tereta (Fosfat, KCl, DAP, MAP), a sve se prekrcajne operacije odvijaju na siguran i kvalitetan način u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

KARAKTERISTIKE TERMINALA

Kapacitet terminala 1.000.000 T/godišnje

Dužina obale Dobrika 240 m
Dubina obale 9,80 m
Veličina broda 30 000 DWT
Kapacitet iskrcaja 400 T/h brodoiskrcivač Siwertell-pužni transport, dužina grane 24 m,visina vertikale-17m


SKLADIŠNI KAPACITETI

105 000 tona različitih vrsta tereta ili 120 000 tona tereta iste vrste
Skladište ima šest odvojenih box-ova , pet box-ova od 15 000 tona svaki, te jedan box od 30 000 tona tereta.


TRANSPORTNI SUSTAV

Gumeni transporteri - kapacitet :
500 T/h linija broda
300 T/h linija skladišta


ISKLADIŠTENJE HALE
Poluportalni grebač sa kapacitetom 300 T/h


UKRCAJNA STANICA
Ukrcaj vagona - Ukrcajna stanica sa 2 kolosjeka i dvije vage
Kapacitet 7000 T/dan
Mogućnost istovremenog ukrcaja na oba kolosijeka različitih vrsta tereta (linija brod-skladište, te linija skladište-vagon)


KOLOSIJEČNE VAGE
Vage su elektromehaničke
Max. nosivost 80 T, točnost 12,5 kg
Dva mosta na svakoj vagi (mogućnost mjerenja osovinskog pritiska)
Mogućnost ukrcaja svih vrsta željezničkih vagona
Vagoni se krcaju bez rastavljanja sa popuštenim kvačilima


ŽELJEZNIČKI KOLOSIJECI
2 kolosjeka u dužini od 600 m svaki
Formiranje maršutnog vlaka na terminalskim kolosijecima


UPRAVLJANJE SUSTAVA
Rad Terminala potpuno je automatski sa kontrolom svih
transportnih sustava


REFERENTNI TERETI
Fosfat, KCL, DAP, MAP


ZAŠTITA OKOLIŠA
Sustav prekrcaja potpuno je zatvoren. Sva prekrcajna mjesta te mjesto ukrcaja vagona pokriveno je sustavom otprašivanja.