Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik koja će se održati 29. svibnja 2020.g. (petak ) s početkom u 13.00 sati u sjedištu…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik 18. prosinca 2019. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora  “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik 23. svibnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku.…

više

Uprava IMPOL-a u posjetu “Luci Šibenik”

Na sastanku uprava “Luka Šibenik” – IMPOL-TLM, predsjednik uprave IMPOL-a Jernej Čokl izrazio je iznimnu važnost “Luke Šibenik” za daljnji razvoj IMPOL-a. Na sastanku se razgovaralo o novim ulaganjima u ljevaoničke kapacitete IMPOL-TLM-a, što bi “Luci Šibenik” značilo i povećanje značajne količine prekrcaja aluminija.

više

Pomoćnik ministra pomorstva Anđelko Petrinić posjetio “Luku Šibenik”

Radovi na izgradnji dugo najavljivanog pomorsko-putničkog terminala ukupno vrijednog oko 6 milijuna eura kreće u listopadu, najavio je danas prilikom posjeta Šibeniku pomoćnik ministra prometa, pomorstva i infrastrukture Anđelko Petrinić koji je gat Vrulje i teretni dio luke obišao zajedno s ravnateljem Lučke uprave Šibenik Čedom Petrinom, županom Goranom Pauk i gradonačelnikom Željkom Burićem. Investicije…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 13.03.2024. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u…

više

Sazvana Skupština društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu   Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 01.02.2024. godine (četvrtak)…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 06.12.2023. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te pozivaju udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luka Šibenik koja će se održati 28. 06.2023. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u…

više

Sazvana Skupština Društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati dana  28.04.2023. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d.,…

više

Sazvana Skupština Društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.03.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u…

više

Objava dopunjenog dnevnog reda Skupštine

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Uprava Luke Šibenik d.o.o. ovime obavještava sve udjeličare da je dana 20.01.2023. godine zaprimljen Zahtjev Petrokemije d.d. za dopunom dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 27.01.2023. godine u 10:00 sati, a sukladno odredbi članka 443. stavka 3. Zakona o Trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,…

više

Sazvana Skupština Društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.01.2023. godine (petak) s početkom…

više

Sazvana Skupština Društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 11.01.2023. godine (srijeda) s početkom…

više