Sazvana Skupština Društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati dana  28.04.2023. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d.,…

više

Sazvana Skupština Društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.03.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u…

više

Objava dopunjenog dnevnog reda Skupštine

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Uprava Luke Šibenik d.o.o. ovime obavještava sve udjeličare da je dana 20.01.2023. godine zaprimljen Zahtjev Petrokemije d.d. za dopunom dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 27.01.2023. godine u 10:00 sati, a sukladno odredbi članka 443. stavka 3. Zakona o Trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,…

više

Sazvana Skupština Društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.01.2023. godine (petak) s početkom…

više

Sazvana Skupština Društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4 Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 11.01.2023. godine (srijeda) s početkom…

više

Sazvana Skupština društva

Luka Šibenik, d.o.o. Obala hrvatske mornarice 4Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 26.09.2022. godine (ponedjeljak) s…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 11.08. 2022. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 25.07.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 08.07.2022. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu…

više

Sazvana Skupština društva

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu   Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 29.06. 2022. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati…

više