POZIVI ZA SLOBODNO NADMETANJE

 

25. svibnja 2015.

Naručitelj: “LUKA ŠIBENIK”, d.o.o. Obala hrvatske mornarice br. 4, 22000 Šibenik, MB: 03037525,

OIB: 41169771101. Luka Šibenik d.o.o. planira radove sanacije skladišta terminala za drvo u skladu s Glavnim projektom broj 05-31.

 

Predmet nabave:

 

1. Sanacija postojećih skladišta opće namjene obuhvaća građevinske i elektro radove na  skladišnom prostoru tlocrtne površine 4133,40 m2. Dimenzije skladišta iznose 83 m x 49,80 m visine 11,2 m (max) u sljemenu. Prikaz presjeka vidljiv je u projektu.

 

Zainteresirani ponuditelji natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti u digitalnom obliku na niže navedenoj adresi, nakon što nepovratno uplate iznos od 1.000,00 HRK na račun Luke Šibenik      br HR21 2340 0091 1002 2943 2;  kod Privredne banke Zagreb; svrha uplate-dokumentacija za nadmetanje.

 

Uz ponudu, ponuditelji su dužni dostaviti i jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 10% ponuđene cijene (bankarska garancija na prvi poziv ili uplata jamčevine koja se vraća ukoliko ponuda ne bude prihvaćena).

Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja.

 

Sastanak sa naručiteljem i projektantima, na kojem će se, uz pregled tehničke dokumentacije

(glavnog projekta sanacije), moći dobiti eventualna potrebna objašnjenja, održat će se

1. lipnja 2015. god. u 11.00 sati u prostorijama naručitelja.

Potvrdu svojeg sudjelovanja, ponuditelj će dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja sastanka, mail-om  na razvoj@lukasibenik.hr

 

Ponude se dostavljaju na adresu „LUKA ŠIBENIK“ d.o.o., Obala hrvatske mornarice br.4, 22 000 Šibenik najkasnije do  8. lipnja 2015. god. u 12.00 sati. Zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Zainteresirani ponuditelji mogu kontaktirati naručitelja, pregledati natječajnu dokumentaciju i dobiti sve ostale informacije na istoj adresi.Osoba za kontakt je Igor Kostovski, tel: 099 337 6104 ili (022) 213 – 033, mail  razvoj@lukasibenik.hr

  LUKA ŠIBENIK d.o.o.