USLUGE TERMINALA

Na drvnom terminalu obavlja se sušenje, sortiranje, rezanje i pakiranje drvene građe prije otpreme na međunarodno odredište.

NAMJENA
Prekrcaj rezane drvene građe i proizvoda od drva

Dužina operativne obale 310 m
Dubina obale 7 m

MOGUĆNOSTI TERMINALA

uvoz i izvoz rezane drvene građe i proizvoda od    drva
sušenje, sortiranje, pakiranje, označavanje drvene građe
100 godišnja tradicija u manipulaciji

SKLADIŠNI KAPACITETI
zatvorena skladišta i nadstrešnice                                13.500 m2
otvorena, asfaltirana skladišta                                      55.000 m2
maksimalna udaljenost skladišta od mjesta ukrcaja         50 m 

Terminal za prekrcaj drvene građe
Terminal za prekrcaj drvene građe
Terminal za prekrcaj drvene građe