Luka Šibenik, d.o.o.
Obala hrvatske mornarice 4

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

 

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 01.02.2024. godine (četvrtak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

 

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora Društva

 

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 31.01.2024. godine (srijeda) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 15.02.2024. godine (četvrtak) u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4. Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

 

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik