GDPR2

Politika privatnosti prikazuje na koji način LUKA ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik, Obala hrvatske mornarice 4, OIB: 41169771101 (u daljnjem tekstu: LUKA ŠIBENIK) prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca/fizičkih osoba u svrhu pružanja i obračuna naših usluga.

LUKA ŠIBENIK se obvezuje zaštititi vaše osobne podatke koje obrađuje.

Kad god pružite takve informacije, vaše ćemo podatke koristiti samo u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Osobnim se podacima pristupa sa posebnom pažnjom, a zakonito, transparentno i pošteno postupanje predstavlja osnovu na kojoj počivaju sve naše aktivnosti.

Prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka, obavezna je primjena načela prema kojem se prikupljati smiju samo oni podaci koji su za predmetnu obradu nužni. Svako prikupljanje suvišnih podataka je zabranjeno.

Prikupljanje, korištenje i pohranjivanje vaših osobnih podataka činit ćemo na siguran način.

Vaši će se podaci čuvati u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen.

Vaše osobne podatke  koristit ćemo samo za određene svrhe, te ćemo vas  informirati o načinu na koji upotrebljavamo vaše podatke i kome ih dajemo.

Koje ćemo podatke prikupljati o vama?

Osobni podaci koje prikupljamo vezani su za razlog prikupljanja.

U većini slučajeva radi se o osnovnim osobnim podacima poput:

-ime i prezime, OIB, adresa, e-mail, datum rođenja, potpis, kontakt podaci stručna sprema  i sl.

Kako ćemo koristiti informacije koje prikupljamo?

LUKA ŠIBENIK će koristiti vaše osobne podatke za više svrha, uključujući sljedeće:

  • radi prethodnih radnji nužnih za sklapanje ugovora,
  • radi sklapanja i ispunjenja ugovora o korištenju naših usluga,
  • radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Vaše podatke čuvat ćemo u okviru naše tvrtke i naših povjerljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano, npr. Državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona.

Budući da smo odgovorni za Vaše osobne podatke, uvijek provjeravamo da Vaši podaci ostaju zaštićeni i sigurni pri prenošenju.

Razdoblje čuvanja Vaših  podatka?

Vaši osobni podaci čuvat će se sukladno predviđenim svrhama prikupljanja, za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno  do isteka svih zakonskih obveza vezano za čuvanje osobnih podataka.

Vaše podatke ne brišemo:

  • ako su potrebni za obračun troškova naših usluga, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s općim propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi,
  • u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja.

Koja prava ima ispitanik  nad svojim osobnim podacima?

Prema Uredbi o općoj zaštiti podataka imate pravo na:

  • pristup svojim osobnim podacima postavljanjem zahtjeva za pristup,
  • ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših podataka ako je to opravdano,
  • prijenos podataka,
  • pravo na prigovor.

Detaljne informacije o kategorijama osobnih podataka, svrhama prikupljanja i pravnoj osnovi, te Vašim pravima nalaze se u našem Pravilniku o načinima obrade i korištenja osobnih podataka koji Vam je dostupan na našoj službenoj web stranici: www.lukasibenik.hr

Da biste ostvarili svoja prava, obratite nam se na kontakt:

LUKA ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik, Obala hrvatske mornarice 4, OIB: 41169771101

ili  na e-mail adresu: opci@lukasibenik.hr

„ LUKA ŠIBENIK“