"Luka Šibenik" d.o.o. nositelj je prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti. Vlada RH na svojoj sjednici od 4. listopada 2012. godine trgovačkom društvu Luka Šibenik produljila je rok trajanja koncesije do 1. siječnja 2029. godine.

Temeljem ugovora o prvenstvenoj koncesiji "Luka Šibenik" d.o.o. obavlja lučke djelatnosti na tri specijalizirana terminala.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana:

Damir Leko - predsjednik NO
Marko Ptičar- zamjenik predsjednika NO
Darko Vinicki - član NO
Dražen Plenča - član NO

Sustav upravljanja kvalitetom

 

"Luka Šibenik" ima uspostavljen i certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008.

Sustav upravljanja kvlatetom je uveden 2005. godine sa dvojnim certifikatom od strane BUREAU VERITASA i HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA.

Iso-9001-2015
crs-logo

NAZIV LUKA ŠIBENIK, društvo s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta
ADRESA Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik, REPUBLIKA HRVATSKA
TELEFON  +385 22 213 033
FAX  +385 22 212 133
E-MAIL luka@lukasibenik.hr
WEB www.lukasibenik.hr
POREZNI BROJ 3037525
OIB  41169771101
MBS  060184243
ŠIFRA DJELATNOSTI  
TEMELJNI KAPITAL  15.678.000 kuna, uplaćen u cijelosti
PREDMET POSLOVANJA
50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
50.30.2 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
51.55 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
63.11.1 Prekrcaj tereta u morskim lukama
63.12 Skladištenje robe
63.22.1 Djelatnosti u pomorskom prijevozu
63.40 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
71.22 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
* Ukrcaj i iskrcaj putnika
* Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
* Pomorsko peljarenje
* Ostale gospodarske djelatnosti koje su s lučkim djelatnostima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi (opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije, lučko-agencijski i otpremnički poslovi,
* poslovi kontrole kakvoće i količine robe i dr., investicijsko i tekuće održavanje objekata, investicija i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje željezničkih kolosijeka)
* Djelatnosti u slobodnim zonama
* Restorani
63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
92.62.1 Djelatnosti marina
93.05 Ostale uslužne djelatnosti, d. n.
* Ostale turističke usluge
* Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje
* Evidentiranje komercijalnih i drugih transakcija iz poslovanja
* Pripremanje i izrada financijskih izvještaja, njegovu kontrolu i potvrđivanje ispravnosti
* Pripremanje i sastavljanje osobnih i poslovnih prijava za porez na prihod
* Savjetodavne djelatnosti i zastupanje (osim pravnoga) klijenta pred poreznim vlastima
UKUPNA POVRŠINA U KONCESIJI  171.121 m2
PRVENSTVENA KONCESIJA do 1. siječnja 2029.