Tarife i naknade Lučke uprave Šibenik koje se primjenjuju od 1.siječnja 2018. godine.


[pdf-embedder url="http://lukasibenik.hr/wp-content/uploads/2019/03/TARIFE-LUCKIH-PRISTOJBI.pdf" title="TARIFE LUCKIH PRISTOJBI"]