Vlada RH na svojoj  sjednici od 4. listopada 2012. g. dala je suglasnost na Odluku Lučke uprave Šibenik o produljenju  roka trajanja koncesije do 31. prosinca 2029. godine.

 

Odluku o produljenju roka trajanja koncesije donijelo je Upravno vijeće Lučke uprave Šibenik na sjednici održanoj 28. svibnja 2012. godine, na temelju zahtjeva “Luke Šibenik” za produljenjem koncesije od 2008. godine.

Produljenje prvenstvene koncesije preduvjet je za realizaciju planiranih investicija na lučkom području iz Studije gospodarske opravdanosti za produljenje prvenstvene koncesije ‘Luka Šibenik’  koje su obuhvaćene i u Studiji gospodarskog razvitka Grada Šibenika.