Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22.st.1. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., Skupština Društva održana 31. siječnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o izboru 2 člana Nadzornog odbora “Luke Šibenik”, d.o.o.

I. Za članove Nadzornog odbora “Luke Šibenik”, d.o.o. biraju se:

1. Marko Ptičar iz Zagreba.

2. Darko Vinicki, iz Kutine.

II. Članovi Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke biraju se na vrijeme od 4 godine, počevši od 31. siječnja 2019. godine.

 

Članove Nadzornog odbor “Luke Šibenik sada čine:

1. Renato Habek, predsjednik

2. Marko Ptičar, zamjenik predsjednika

3. Darko Vinicki, član

4. Dražen Plenča, član