Dana 23. ožujka 2016. godine u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku održana je Skupština “Luke Šibenik”, d.o.o., u nazočnosti predsjednika Uprave Draška Lambaše, člana Uprave Davor Škugora, predsjednika Nadzornog odbora Renata Habeka, te člana Uprave društva “Petrokemija” d.d. Kutina, Vladimira Fresla.

Na Skupštini Društva raspravljalo se prema Dnevnom redu objavljenom u Narodnim Novinama br.22716. od 11. ožujka 2016.godine.

Tako je odlučeno da se buduća Uprava sastoji od jednog člana-direktora kojeg imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine s mogućnošću  ponovnog imenovanja.

DavorSkugorZa člana Uprave-direktora “Luke Šibenik”, d.o.o. imenovan je Davor Škugor na razdoblje od četiri godine s početkom mandata od 6. travnja 2016. godine.

Davor Škugor već je obnašao poslove direktora “Luke Šibenik” u razdoblju od 1997.-2012. godine.