Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Upravedirektor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu 

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 24. studenoga 2021. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar

Za Skupštinu predlaže se sljedeći 

Dnevni red

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
  2. Odluka o promjenama u Upravi Društva
  3.  Odluka o izboru člana Nadzornog odbora 

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama. Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 23. studenoga 2021. godine (utorak) do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 9. prosinca 2021. godine (četvrtak) u 10.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik